პარტნიორები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი   

btu

 

დაწყებითი ბიზნესის და ინოვაციების საინვესტიციო ფონდი

kedari